Nyheter

  • Modersmålsundervisning

    Elever som läser modersmål räknas som anmälda för hela sin skoltid. Om man vill sluta att läsa modersmål så måste man avanmäla sig. Det går bara att börja eller sluta vid nytt läsår. Anmälan eller avanmälan ska vara inne senast 15 april.

Läsårsinfo

Höstterminen 2019

Höstterminens första dag: 19 augusti
Lov: 28 oktober - 1 november
Höstterminens sista dag: 19 december

Vårterminen 2020

Studiedag: 8 januari
Vårterminens första dag: 9 januari
Sportlov (vecka 9): 24 - 28 februari
Påsklov (vecka 15): 6 -13 april
Lov: 1 maj
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 21 - 22 maj
Studiedag: 25 maj
Läsåret slutar: 9 juni

 

Fritidshemmen har begränsat öppethållande

Under våren kommer fritidshemmen stänga tidigt en dag per månad. All ordinarie personal kommer ha arbetsplatsträff, APT. 

Onsdagen den 27 maj kl.15.30

För de som behöver omsorg kommer Mälarstugan hålla öppet med hjälp av vikarier. Du som vårdnadshavare kommer att få svara på en närvaroförfrågan genom Skolplattformen inför varje APT.

Ledighetsansökan via Skolplattformen

Nu kan du söka ledigt för ditt barn i Skolplattformen. 

Ledighetsansökan
 

Skolans trygghetsplan

Vår vision för Mälarhöjdens skola är att vi ska känna samhörighet, solidaritet och ansvar för våra medmänniskor. Vår arbetsmiljö präglas av trygghet, trivsel och glädje för både barn, elever och vuxna. Vi motverkar alla former av kränkningar och trakasserier. Mälarhöjdens skola är en plats där man är glad och stolt över den gemenskap man skapat.

Här hittar du skolans trygghetsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn som leker på en klätterställning

Rastverksamhet

Barn mår bra av att få röra sig och vi ger alla elever möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. Vår rastveksamhet är varierad och ger många elever rörelseglädje, Vi vet att den fysiska aktiviteten är bra för elevers studieresultat och framtida hälsa.

Skolbiblioteket

Till skolbiblioteket kan eleverna komma tillsammans med sina pedagoger och på egen hand. Här finns ett stort utbud av böcker för alla åldrar.

Ingress: 
.