Till innehåll på sidan

Trygghetsteamet arbetar för att:

• få en trygg, positiv arbetsmiljö för alla i skolan och på fritids

• vara handledare för elevstödjarna och personal

• årligen kartlägga riskfaktorer för miljöer och områden där kränkning och diskriminering kan uppstå samt sammanställa undersökningarna kring elevernas fysiska och psykosociala studiemiljö

• Upprätta trygghetsplan årligen

• Ansvara för att nya mål, utifrån kartläggning och händelserapporter, sätts och utvärderas varje år

• utreda om anmälningar om mobbning, trakasserier, kränkningar eller diskriminering inkommer.