Till innehåll på sidan

Skolsköterskor

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna på skolan.

Här arbetar:
Maria Högfors, skolsköterska för år F-4
Anette Lindgren, skolsköterska för år 5-9

Skolläkare Maria Ronnerstam har förbokad mottagning på tisdagar. Tid bokas via skolsköterskorna.

Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande via hälsosamtal och hälsokontroller. Vi följer upp och kontrollerar tillväxt, syn och hörsel och vaccinerar enligt fastställda rutiner. Vi följer också upp situationen för elever i behov av särskilt stöd. Alla barn i förskoleklass kallas till skolläkarbesök. Hälsosamtal hålls i år 4 och 8 samt vid behov. Skolsköterskorna ingår i skolans elevhälsoteam.

 

Anettes drop in-tider:

Alla drop in-tider är inställda för närvarande. 

Måndagar: 10:30-12:00
Tisdagar: 10:30-12:00
Onsdagar: 13:00-14:00
Torsdagar: 10:30-12:00
Fredagar: 10:30-12:00

Marias drop in-tider:

Alla drop in-tider är inställda för närvarande

Måndag: 13:00 - 14:00
Tisdag: 13:00 - 14:00
Onsdag: 09:00 - 10:00
Torsdag: 09:00 - 10:00
Fredag: 9:00 - 10:30

Ingress: 
Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna på skolan.