Skolbiblioteket

Vårt skolbibliotek har i våras flyttat in i lokalen där även högstadiets café ligger.
Hit kan eleverna komma tillsammans med personal under lektionstid eller på eftermiddagar eller enskilt under öppettiderna. Dessvärre är utbudet för tillfälle något begränsat eftersom lokalen ska renoveras och nya hyllor sättas upp men när allt är ordnat kommer det att bli jättefint.

Skolbiblioteket har ett webbaserat biblioteksdatasystem. Detta gör det möjligt för eleverna att söka böcker, ha koll på sina lån och göra reservationer hemifrån. De kan logga in med sina tiosiffriga personnummer utan bindestreck och lösenord bestående av fyra siffror. De flesta eleverna känner till sina lösenord.

 
Logga in här

Genom skolbiblioteket har elever med någon form av läsnedsättning tillgång till talböcker från Legimus som tillhandahålls av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Här finns mer information: www.legimus.se   

Elevernas intresse för att läsa är fantastisk! Dagligen söker många barn upp skolbiblioteket och bara under höstterminen 2018 kunde vi registrera 7578 lån.

Välkomna!

Inge

Öppettider

Bibliotekets öppettider för enskilda elever.

Måndag

08:45 - 09:45 

11:00 - 13:00

Tisdag

08:45 - 09:45

Onsdag

08:45 - 09:45

11:00 - 13:00

Torsdag

08:45 - 09:45

11:00 - 13:00

Fredag

08:45 - 09:45