Till innehåll på sidan

Skolans historia

Mälarhöjdens skola har en lång historia och öppnades 1905. Då byggdes det skolhus som vi idag kallar för Röda stugan. Genom åren har skolan vuxit och det är lätt att se på skolans arkitektur. De gamla husen har fått stå kvar som ett spår från det förflutna. Skolan har ett arkiv och där finns information om vilka som har styrt skolan genom tiderna. Från början hette tjänsten "överlärare" och sedan 1958 har vi haft en rektor på skolan. I texten nedan finns det fakta om skolans historia.

Lördagen den 29 januari 1905 invigdes högtidligen i Hägersten en skola som då kallades Johannisdals folkskola. Idag kallas den byggnaden "Röda Stugan", vilken är del av vår skola. Därefter har Mälarhöjdens skola successivt byggts ut till dagens storlek.

I skolans arkiv finns Stockholms skolors matriklar bevarade. Den äldsta är från 1914 vilket är 10 år efter att den första skolbyggnaden (Röda Stugan) började byggas:

År 1914 tillhörde skolan Liljeholmens skoldistrikt inom Brännkyrka församling och skolrådets ordförande var kyrkoherde Lindskog. Överlärare var A. Th. Wahlström (f 1874) och till distriktet hörde skolor i Liljeholmen, Årsta, Blommensberg, Johannisdal och Sätra (vid Pettersbergsvägen).

År 1919 skapades Blommensbergs överlärardistrikt.

Efter tillbyggnaden i Mälarhöjden åren 1924-25 skiljer matrikeln på "gamla skolhuset" och "nya skolhuset". (M1 och M2 i matrikel fr 1927.) Telefon till skolan var "Mälarhöjden 29".

År 1935/36 heter överläraren Lorentz Larsson (född 1894).

1942 blir Mälarhöjdsskolan en egen enhet tillsammans med Blommensbergs skola. Med gemensam överlärare, Lorentz Larsson.

1946 bildas Mälarhöjdens Överlärardistrikt. Tjänsten som överlärare är vakant och tillförordnad är folkskollärarinnan Irma Säfström (född 1893).

Hans Garpe (född 1907) blir 1948/49 ny överlärare. Han kom från en tjänst på Sunnerdahls hemskola i Bro. Tjänsten som överlärare ändras från den 1 juli 1958 och benämns nu rektor.

Högstadiebyggnaden tillkommer 1954 och kallas M3.

Läsåret 1963/64 övergår rektorstjänsten till Per Furhammar (född 1925). Han kom från en folkskollärartjänst i Nytorp.

1967/68 kommer Rune Bengtsson (född 1924). Han är folkskollärare, gymnasieekonom och ordinarie ämneslärare.

1978/79 övertar Lars Skarander (född 1938) rektorstjänsten som vikarierande och efter några år blir han ordinarie rektor.

Våren 2000 blir Ove Norrman rektor. 

Ove Norrman slutade som rektor vid årsskiftet 2008-2009.

1 juli 2009 börjar Anne-Marie Julin som rektor.

Till läsåret 2017/2018 tillträdde Micael Pettersson som rektor. Han kom från en rektorstjänst på Nytorpsskolan.

 

Dela:
Kategorier: