Till innehåll på sidan

Rastverksamhet

Barn mår bra av att få röra sig och vi ger alla elever möjligheter till fysisk aktivitet under skoldagen. Vår rastveksamhet är varierad och ger många elever rörelseglädje, Vi vet att den fysiska aktiviteten är bra för elevers studieresultat och framtida hälsa.

Våra riktlinjer för rastverksamheten

Fysisk aktivitet ger förutsättningar för ett friskare liv och bättre studieresultat. Skolans läroplan säger att vi ska erbjuda eleverna möjlighet till rörelse under hela skoldagen. Vi behöver bryta stillasittandet!

Alla barn har rätt till en likvärdig möjlighet att lära sig ta eget ansvar för att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet. Forskning visar att elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan. Studier visar också att vanor från unga år tar vi med oss upp i vuxen ålder.

Mälarhöjdens skola deltar i Spring i benen som är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. I Spring i benens nätverk träffas regelbundet alla 145 grundskolor och inspireras och delger varandra goda exempel.

Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för rörelse under skoldagen.

Samarbetsprojekt

Skolan har ett samarbete med Les Mills för att få in mer rörelse under skoldagen. Här kan du läsa mer om det samarbetet.

Dela:
Kategorier: