Skolans trygghetsplan

Vår vision för Mälarhöjdens skola är att vi ska känna samhörighet, solidaritet och ansvar för våra medmänniskor.

Vår arbetsmiljö präglas av trygghet, trivsel och glädje för både barn, elever och vuxna. Vi motverkar alla former av kränkningar och trakasserier. Mälarhöjdens skola är en plats där man är glad och stolt över den gemenskap man skapat.

Skolans trygghetsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Dela: