Digitalisering

Antal: 1

  • Ledighetsansökan

    Numera ska alla ledighetsansökningar göras i Skolplattformen. Rektor kan godkänna maximalt fem dagar per läsår och av dem så kan mentor godkänna två dagars ledighet. Vi i skolan vill inte att eleverna är borta från skolan och är därför försiktiga med att bevilja ledighet.

    Vi som arbetar i skolan vill att du som vårdnadshavare ska vara försiktig med att ansöka om ledigt för ditt barn. Det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet och det går inte alltid att ta igen förlorad skoltid.