Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Numera ska alla ledighetsansökningar göras i Skolplattformen. Rektor kan godkänna maximalt fem dagar per läsår och av dem så kan mentor godkänna två dagars ledighet. Vi i skolan vill inte att eleverna är borta från skolan och är därför försiktiga med att bevilja ledighet.

Vi som arbetar i skolan vill att du som vårdnadshavare ska vara försiktig med att ansöka om ledigt för ditt barn. Det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet och det går inte alltid att ta igen förlorad skoltid.

Under ett läsår får rektor sammanlagt bevilja högst fem skoldagar. All ansökan om ledighet gör ni i Skolplattformen.

Sammanlagd ledighet 1-2 dagar under läsåret
Efter samtycke av bägge vårdnadshavare i Skolplattformen avgör klassföreståndaren/mentor om ledigheten kan beviljas.

Sammanlagd ledighet 3-5 dagar under läsåret
Efter samtycke av bägge vårdnadshavare i Skolplattformen avgör klassföreståndaren/mentor om ledigheten kan beviljas. Därefter godkänner (eller avslår) rektor ledigheten.

Dela:
Kategorier: