Ledighetsansökan

Det är skolans åsikt att hemmen noga bör överväga varje ansökan om ledighet, då det är viktigt att eleverna deltar i skolarbetet.

Sammanlagd ledighet under ett läsår får beviljas högst fem skoldagar av rektor.

Sammanlagd ledighet 1-2 dagar under läsåret
Efter påskrift av förälder och elev lämnas blanketten till klassföreståndaren/mentor som avgör om ledigheten skall beviljas.

Sammanlagd ledighet 3-5 dagar under läsåret
Efter påskrift av förälder och elev lämnas blanketten till klassföreståndaren som avgör om ledigheten tillstyrks eller avstyrks. Därefter lämnas ansökan till rektor för underskrift.

Blankett
Särskild blankett, ”Ansökan om ledighet”, finns att hämta på expeditionen eller att ladda ned här: 

Dela:
Kategorier: