Karta och byggnadsförteckning

A1 - Mälarstugan
A2 - Fritids, Eftis
B  - Matsal
C  - Undervisning år 7-9, skolhälsovård, studie- och yrkesvägledare, kurator, bitr. rektorer hög
D  - Snäckan, Idrottssal
E  - Undervisning år 1-3, 4-6, skolledning, expedition samt vaktmästeri
F  - Idrottssal, aula
G  - Röda stugan
H - Paviljong (ej utritad - mitt på skolgården) bibliotek
I  - Mickelsgården

Dela: