Informationsmöte blivande förskoleklass

Välkomna till skolans restaurang den 23/1 2019 kl 18:00 för infomöte om skolans föreskoleklass.

Dela:
Kategorier: