Elevhälsan

Skolsköterskor

Här arbetar:
Skolsköterska: Maria Högfors År F-4
Skolsköterska: Anette Lindgren År 5-9

Skolkurator

Här arbetar:
Maria Bäckman årskurs F-4

Gith Haring årskurs 5-9

Trygghetsteamet

Här ingår:

Helena Svensson År F-3

Lotta Stjernberg År F-3

Mårten Sörlin År 4-9

Sanna-Mari Suni År 4-9

Maria Bäckman - övgripande ansvar årskurs F-4

Gith Haring – övergripande ansvar årskurs 5-9