Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Skolsköterskor

Skolhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande för eleverna på skolan.

Skolkurator

Här arbetar:
Maria Bäckman årskurs F-4

Gith Haring årskurs 5-9

Trygghetsteamet

Här ingår:

Helena Svensson År F-3

Lotta Stjernberg År F-3

Mårten Sörlin År 4-9

Sanna-Mari Suni År 4-9

Maria Bäckman - övgripande ansvar årskurs F-4

Gith Haring – övergripande ansvar årskurs 5-9

Kvinna med två hundar.

Skolhund hjälper barn att läsa

Sanna Nöjd jobbar på skolan tillsammans med hundarna Essie och Chilla. Elever som upplever att de har svårigheter i skolan får komma och träna tillsammans med skolhundarna. Syftet med att jobba med hundarna är att skapa lust att lära och att läsa.