Elevhälsan

Skolsköterskor

Här arbetar:
Skolsköterska: Maria Högfors År F-4
Skolsköterska: Anette Lindgren År 5-9

Skolkurator

Här arbetar:
Maria Bäckman årskurs F-4

Gith Haring årskurs 5-9

Trygghetsteamet

Här ingår:

Helena Svensson År F-3

Lotta Stjernberg År F-3

Mårten Sörlin År 4-9

Sanna-Mari Suni År 4-9

Maria Bäckman - övgripande ansvar årskurs F-4

Gith Haring – övergripande ansvar årskurs 5-9

Aktuellt

Länkar

 • BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)

  På denna hemsida vänder vi oss främst till ungdomar som söker information om BUP i Stockholm. Du kan skriva anonymt till oss och fråga om olika slags svårigheter eller psykiska problem.

 • Maria Ungdom

  Maria Ungdom är en del av vården i Stockholms läns landsting. Ungdomar som kommer till oss har problem med missbruk eller beroende, därför har vi både läkare och övrig vårdpersonal som är specialister på beroende.

 • Stockholms centrum för ätstörningar

  Stockholms Centrum för Ätstörningar är Nordens största specialiserade ätstörnings- klinik. SCÄ tar emot patienter i alla åldrar som kommer på remiss eller som söker själva. Vår behandlingsmodell bygger på att behandla både kroppen och själen.

 • UMO

  UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

 • Social rådgivning på nätet

  Här kan du få råd och stöd i socialtjänstfrågor genom att skicka in en fråga (och få svar inom tre arbetsdagar) via ett webbformulär eller genom att chatta med någon av verksamhetens rådgivare.

 • Föräldragrupper Komet

  Komet föräldragrupper finns för familjer med barn i åldrarna 3-11 år och för familjer med tonåringar i åldrarna 12-18 år. I en Kometgrupp får du lära dig olika sätt att samspela med ditt barn och konkreta redskap som kan göra stor skillnad i din och ditt barns relation.