Lär dig mer

Elevhälsan

Information om:

 • Skolhälsovården
 • Trygghetsteamet
 • Studievägledaren
 • Skolkurator

Länkar

 • Föräldraföreningen

  Föräldraföreningen i Mälarhöjden

 • Lgr 11

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 • Skollagen

  Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

Lärresurser

Medioteket

Vi erbjuder ett stort och varierat utbud av media i alla ämnen och för alla åldrar. En fantastisk resurs och ett viktigt stöd i lärandet som öppnar för ett inkluderande arbetssätt.

Webmatte

Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnsieskolan.