Lär dig mer

Elevhälsan

Information om:

  • Skolhälsovården
  • Trygghetsteamet
  • Studievägledaren
  • Skolkurator

Lärresurser

Medioteket

Vi erbjuder ett stort och varierat utbud av media i alla ämnen och för alla åldrar. En fantastisk resurs och ett viktigt stöd i lärandet som öppnar för ett inkluderande arbetssätt.

Webmatte

Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnsieskolan.