Informationsmöte blivande förskoleklass

Välkomna till skolans restaurang den 22/1 2018 kl 18:00 för infomöte om skolans föreskoleklass.

Dela:
Kategorier: