Synpunkter och klagomål

Vi vill bli bättre! Dina synpunkter på vår verksamhet är viktiga och hjälper oss att höja kvaliteten. Här kan du läsa mer om hur då går tillväga för att framföra synpunkter.

RÄTTELSE/KOMPENSATION
Om Du anser att vi inte lever upp till vårt åtagande så vill vi att du genast talar om det för oss. Vi kommer då att ta upp synpunkter i arbetsgruppen/med dem det berör. Tillsammans med Dig försöker vi sedan komma fram till en lösning så att problemet inte ska upprepas.

KLAGOMÅL/SYNPUNKTER
Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet.
Alla synpunkter, klagomål och förbättringsförslag är därför viktiga för oss.

Om du har allmäna synpunkter, även positiva, eller klagomål på Mälarhöjdens skola som inte gäller en enskild elev/personal kan du här i nedanstående formulär skicka dem till oss. 
Gäller dina synpunkter enskild elev/personal vill vi att du hör av dig direkt till mentor, arbetslagsledare eller skolledningen.

Ange här din e-postadress om du önskar återkoppling i detta ärende, lämna annars tomt.